بخش حسابداری

 • بزرگداشت روز حسابدار 1398

  در تاریخ 15 آذر 1398 مراسم بزرگداشتی با حضور جناب آقای دکتر علی ممتازیان ( مدیر گروه محترم بخش حسابداری) و  دانشجویان این رشته برگزار گردید.

  در این مراسم ضمن بزرگداشت روز حسابدار، در خصوص  رشته و نیز آینده شغلی  آن نیز توضیحاتی ارائه شد.

 • انجمن علمی

  روز یکشنبه مورخ 12 خرداد جلسه ای با حضور آقای دکتر جهرمی ( ریاست مؤسسه) و معاونین محترم و همینطور دانشجویان منتخب در انجمن علمی برگزار شد، در این جلسه به اعضا منتخب حکم انتصاب ارائه  و در خصوص زمینه های کاری انجمنها در جهت پیشرفت هرچه بهتر مؤسسه تبادل نظر شد.

 • بزرگداشت روز حسابدار

  در تاریخ 15 آذر 1397 مراسم بزرگداشتی با حضور جناب آقای فرزاد گرامی ( مدیر گروه محترم بخش حسابداری) و  دانشجویان این رشته برگزار گردید.

  در این مراسم ضمن بزرگداشت روز حسابدار، در خصوص  رشته و نیز آینده شغلی  آن نیز توضیحاتی ارائه شد.