نویسنده :روبرت پی.مگی  مترجمان: دکتر محمد نمازی و شهلا ابراهیمی - چاپ اول 1392  انتشار: انتسارات دانشگاه شیراز

خلاصه:این کتاب هنوز به عنوان یکی از معتبر ترین کتاب های حسابداری مدیریت جهان شناخته شده و در دانشگاه های برجسته دنیا نیز مورد انتظار قرار میگیرد  این کتاب مطالب حسابداری مدیریت را به گونه کمی و مبتنی بر مباحث ریاضی امار مهندسی بیان نموده است بنابر این از ارزش والایی برخوردار بوده است.این کتاب سال ها در دانشگاه های خارج کشور تدریس میشود