نویسنده:حسین خلیل زاده کلاگر - نوبت چاپ: اول- پاییز 1394

خلاصه: بنده حقیر با توجه به سابقه تدریس درس حسابداری شرکت های تضامنی در طی سال های متوالی و درک نیاز دانشجویان از بابت این موضوع کتای حاضر را جهت آشنایی با چگونگی نحوه افتتاح و شکل گیری شرکت های تضامنی از ابتدا تا انحلال و تصفیه که در بر گیرنده کلیه مطالب مربوط با توضیحات لازم جهت تدریس در دانشگاه و انتقال  آسان مطالب کتاب با توجه به سادگی موضوعبرای دوستان کاربردی میباشد